Przedstawiamy zrealizowane przez nas obiekty:

Przejście dla zwierząt PZGd-9/DK63 na budowie Obwodnicy Łomży S61/DK63

Do zakresu firmy AZ Łukowscy przy budowie tego obiektu należało wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, wykonania izolacji cienkich, grubych oraz uszczelnień prefabrykatów dostarczonych przez firmę ABM wraz z wykonaniem zasypki obiektu oraz budową fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe.

Kontrahent: Mota-Engil Central Europe S.A.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Lata realizacji: 2020-2021

przejscie-dla-zwierzat-04
przejscie-dla-zwierzat-02
przejscie-dla-zwierzat-03
przejscie-dla-zwierzat-01
przejscie-dla-zwierzat-04 przejscie-dla-zwierzat-02 przejscie-dla-zwierzat-03 przejscie-dla-zwierzat-01

Przepusty na rowach melioracyjnych na budowie Obwodnicy Łomży S61/DK63

przepust-01
przepust-02
przepust-03
przepust-04
przepust-05
przepust-01 przepust-02 przepust-03 przepust-04 przepust-05

Firma AZ Łukowscy wykonała kompleksowo 10 przepustów na rowach melioracyjncyh w technologii prefabrykatów skrzynkowych o przekroju 2,0 x 1,5 m, rur stalowych spiralnie karbowanych, rur żelbetowych oraz rur GRP o średnicach od 1200 do 1500mm

Kontrahent: Mota-Engil Central Europe S.A.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Lata realizacji: 2020-2021

 

Przepusty na budowie Autostrady A2 - odcinek Swory - Biała Podlaska

Pod koniec września 2022 r. rozpoczęliśmy realizację przepustów w technologii prefabrykatów skrzynkowych. Do wbudowania mamy następujące ilości materiałów:

  • 410 prefabrykatów
  • 780 m3 betonu
  • 92 tony zbrojenia

oraz wykonanie:

  • 4000 m2 izoalcji cienkiej
  • 1200 m2 izolacji grubej

Kontrahent: POLAQUA sp. z o.o.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Warszawie
Lata realizacji: w trakcie realizacji od 09.2022

 

przepust-autostrada-02
przepust-autostrada-04
przepust-autostrada-05
przepust-autostrada-01
przepust-autostrada-03
przepust-autostrada-02 przepust-autostrada-04 przepust-autostrada-05 przepust-autostrada-01 przepust-autostrada-03

Mury oporowe przy wiaduktach w Mokrej Wsi i Tłuszczu - linia kolejowa E75 odc. Sadowne-Czyżew

mur-oporowy-05
mur-oporowy-06
mur-oporowy-01
mur-oporowy-02
mur-oporowy-03
mur-oporowy-07
mur-oporowy-04
mur-oporowy-05 mur-oporowy-06 mur-oporowy-01 mur-oporowy-02 mur-oporowy-03 mur-oporowy-07 mur-oporowy-04

W związku z realizacja budowy pod nazwą „Wykonanie skrzyżować dwupoziomowych w Tłuszczu, Zielonce, Mokrej Wsi w ramach projektu CEF „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” Wykonaliśmy, na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o., 6000 m2 muru oporowego z licem łupanym przy budowie wiaduktów w Mokrej Wsi i Tłuszczu, który został wykonany w okresie od 25 kwietnia 2022 do 26 sierpnia 2022 co jest wynikiem nieosiągalnym dla innych firm zajmujących się wykonywaniem tego rodzaju robót. Dodatkowo w związku z wymienioną wyżej inwestycją zlecono nam budowę blisko 8000 m3 nasypu drogowego oraz wykonanie odciążenia przyczółków na powierzchni 330 m2.

Kontrahent: INTERCOR sp. z o.o.
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Czas realizacji: 04.2022 - 08.2022