Przedstawiamy zrealizowane przez nas obiekty:

Budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego na linii kolejowej E75 Czyżew-Białystok

photo
photo-6
photo-5
photo-4
photo-3
photo-2
photo-1
photo photo-6 photo-5 photo-4 photo-3 photo-2 photo-1

Działając w ramach konsorcjum wraz z firmą Freyssinet Polska we wrześniu 2023 r. zakończyliśmy budowę ścian oporowych z gruntu zbrojonego na sześciu obiektach mostowych przebiegających nad linią kolejową E75. Wbudowaliśmy łącznie ponad 6 000 m2 paneli betonowych oraz ponad 30 000 m3 zasypki gruntu zbrojonego.

Kontrahent: Konsorcjum firm PUT Intercor sp. z o.o., SINOHYDRO, STECOL
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lata realizacji: 2023

 

Zasypki obiektów mostowych oraz budowa przepustów prefabrykowanych na budowie Obwodnicy Łomży S61/DK64

photo-1
photo
photo-2
photo-3
photo-4
photo-5
photo-6
photo-7
photo-1 photo photo-2 photo-3 photo-4 photo-5 photo-6 photo-7

Od lipca 2023 roku rozpoczęliśmy realizację zasypek na wszystkich obiektach inżynierskich na przedmiotowym kontrakcie wraz z przyczółkami najdłuższego obiektu mostowego w woj. podlaskim - mostu MS-19 przez rzekę Narew.

Dodatkowo zlecono nam wykonanie 4 przepustów żelbetowych prefabrykowanych o przekrojach:

  • 2,5m x 2,5m,
  • 3,0m x 2,5m,
  • 4,0m x 2,0m,

wraz z izolacjami, robotami żelbetowymi oraz wykończeniowymi.

Kontrahent: INTERCOR sp. z o.o.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Lata realizacji: w trakcie realizacji od 07.2023

 

Przepusty na budowie Autostrady A2 - odcinek Swory - Biała Podlaska

photo
photo-1
photo-2
photo-3
photo-4
photo photo-1 photo-2 photo-3 photo-4

Pod koniec września 2022 r. rozpoczęliśmy realizację przepustów w technologii prefabrykatów skrzynkowych. Do wbudowania mamy następujące ilości materiałów:

  • 410 prefabrykatów
  • 780 m3 betonu
  • 92 tony zbrojenia

oraz wykonanie:

  • 4000 m2 izoalcji cienkiej
  • 1200 m2 izolacji grubej

Kontrahent: POLAQUA sp. z o.o.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Warszawie
Lata realizacji: w trakcie realizacji od 09.2022

 

Mury oporowe przy wiaduktach w Mokrej Wsi i Tłuszczu - linia kolejowa E75 odc. Sadowne-Czyżew

photo
photo-1
photo-3
photo-2
photo-4
photo-5
photo-6
photo photo-1 photo-3 photo-2 photo-4 photo-5 photo-6

W związku z realizacja budowy pod nazwą „Wykonanie skrzyżować dwupoziomowych w Tłuszczu, Zielonce, Mokrej Wsi w ramach projektu CEF „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” Wykonaliśmy, na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o., 6000 m2 muru oporowego z licem łupanym przy budowie wiaduktów w Mokrej Wsi i Tłuszczu, który został wykonany w okresie od 25 kwietnia 2022 do 26 sierpnia 2022 co jest wynikiem nieosiągalnym dla innych firm zajmujących się wykonywaniem tego rodzaju robót. Dodatkowo w związku z wymienioną wyżej inwestycją zlecono nam budowę blisko 8000 m3 nasypu drogowego oraz wykonanie odciążenia przyczółków na powierzchni 330 m2.

Kontrahent: INTERCOR sp. z o.o.
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Czas realizacji: 04.2022 - 08.2022

 

Przejście dla zwierząt PZGd-9/DK63 na budowie Obwodnicy Łomży S61/DK63

photo
photo-1
photo-2
photo-3
photo photo-1 photo-2 photo-3

Do zakresu firmy AZ Łukowscy przy budowie tego obiektu należało wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, wykonania izolacji cienkich, grubych oraz uszczelnień prefabrykatów dostarczonych przez firmę ABM wraz z wykonaniem zasypki obiektu oraz budową fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe.

Kontrahent: Mota-Engil Central Europe S.A.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Lata realizacji: 2020-2021

 

Przepusty na rowach melioracyjnych na budowie Obwodnicy Łomży S61/DK63

photo-1
photo
photo-2
photo-3
photo-4
photo-1 photo photo-2 photo-3 photo-4

Firma AZ Łukowscy wykonała kompleksowo 10 przepustów na rowach melioracyjncyh w technologii prefabrykatów skrzynkowych o przekroju 2,0 x 1,5 m, rur stalowych spiralnie karbowanych, rur żelbetowych oraz rur GRP o średnicach od 1200 do 1500mm

Kontrahent: Mota-Engil Central Europe S.A.
Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Lata realizacji: 2020-2021

 

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego na budowie Węzła Porosły w Białymstoku

photo-1
photo
photo-3
photo-2
photo-5
photo-4
photo-1 photo photo-3 photo-2 photo-5 photo-4

Opis wkrótce...

Kontrahent: PORR S.A.
Inwestor: Miasto Białystok
Lata realizacji: 2019-2020

 

Ściany oporowe na budowie Trasy Niepodległości w Białymstoku

photo-1
photo
photo-2
photo-3
photo-4
photo-5
photo-6
photo-1 photo photo-2 photo-3 photo-4 photo-5 photo-6

Opis wkrótce...

Kontrahent: Budrex-Kobi sp. z o.o.
Inwestor: Miasto Białystok
Lata realizacji: 2018-2019

 

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego na budowie drogi ekspresowej S8 odc. Wiśniewo-Mężenin

photo-1
photo
photo-2
photo-3
photo-1 photo photo-2 photo-3

Nasza firma w ramach budowy trasy S8 zrealizowała budowę ścian oporowych z gruntu zbrojonego w obrębie przyczółków wiaduktów WD-5 oraz WD-11. Ściany wykonywane były z materiałów oraz wg technologii firmy Maccafferri.

Kontrahent: Astaldi S.p.A. S.A. Oddział w Polsce
Inwestor: GDDKiA Oddział w Białymstoku
Lata realizacji: 2015