Obiekty inżynierskie

budowa mostu nad drogą

Mamy doświadczenie przy realizacji obiektów inżynierskich w zakresie wykonywania:

- wykopów fundamentowych.
- robót żelbetowych
- montażu przepustów
- izolacji cienkich i grubych
- robót brukarskich (krawężniki, chodniki, umocnienia stożków)
- drenaży
- zasypek mostowych
- ścian oporowych z gruntu zbrojonego wraz z montażem paneli

Stale współpracujemy z firmą Freyssinet - lidera w dziedzinie technologii ścian oporowych z gruntu zbrojonego. 

logo Freyssinet