Informacje o firmie AZ Łukowscy 

Firma AZ Łukowscy ma swoją siedzibę na terenie Bargłowa Dwornego. Zajmujemy się wykonywaniem szerokiego zakresu robót drogowych, branżowych i mostowych głównie przy budowie dróg ekspresowych, autostrad oraz linii kolejowych. Świadczymy usługi podwykonawstwa dla czołowych generelnych wykonawców największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, między innymi: Budimex S.A., Polaqua Sp. z o.o., PUT Intercor Sp. z o.o., Mota Engil Central Europe S.A., Astaldi Sp. A. S.A.

łycha koparki