Roboty ziemne i branżowe 

przesypywanie piachu koparką

Firma wykonuje różnego rodzaju roboty ziemne oraz branżowe przy budowie dróg oraz kolei, w szczególności w zakresie:

- wykonywania wykopów,

- budowy nasypów,

- wykonywania kanalizacji deszczowej,

- budowy zbiorników retencyjnych,

- umocnienia rowów drogowych i melioracyjnych,

- wszelkiego rodzaju robót brukarskich,

- budowy drenaży.