Rozbiórki i wyburzenia

koparka firmy Volvo

Przeprowadzamy rozbiórki i wyburzenia. Głównie zajmujemy się starymi obiektami mostowymi i przepustami, ale na życzenie Klienta, możemy wyburzyć również obiekt mieszkalny. Czy prace rozbiórkowe i wyburzeniowe się między sobą różnią? Tak. W przypadku rozbiórki następuje demontaż obiektu. Wiele materiałów wykorzystanych do jego budowy, można odzyskać i ponownie wykorzystać. Roboty wyburzeniowe wiążą się z dużo większą skalą zniszczeń, ale przeprowadza się je znacznie szybciej. W zależności od tego, na jakim efekcie końcowym Państwu zależy, możemy przeprowadzić rozbiórkę lub wyburzenie.